069-222-412
str. Dumitru Rвșcanu 2
069-222-412
str. Dumitru Rвșcanu 2
Prestarea serviciilor contabile în Chișinău
Este convenabil: puteți reduce cheltuielile pentru contabilitatea titulară cu 40%.

Este comod: nu trebuie să retrăiți de faptul unde să găsiți un contabil, ce de făcut în caz că el se va îmbolnăvi sau se va concedia.

Despre asta și despre multe altele citiți pe pagina noastră web.

De ce noi suntem mai buni decât un contabil titular?
Prestarea serviciilor contabile:
Ce intră în preț?

3 motive temeinice
pentru a telefona, a lua cunoștință și a comanda un serviciu contabil
Vom aprecia
Ne vom aprofunda
Vă vom sfătui
starea reală a lucrurilor în evidența companiei dvs.: vom efectua o verificare expres a lucrului fostului contabilul, vă vom indica probleme curente, riscurile financiare și fiscale
în particularitățile afacerilor dvs. și vă vom consulta privind specificul evidenței contabile și impunerii fiscale anume pentru compania dvs.
în privința diminuării riscurilor fiscale și vă vom spune mijloacele potrivite dvs. pentru optimizarea impozitelor, pentru ca pe de o parte dvs. să nu plătiți în plus în buget, iar pe de altă parte – să nu atrageți atenția
Prețurile noastre
pentru serviciile contabile
Ce intră în costul serviciilor prestate?
Controlul lipsei unor pretenții din partea organelor de stat
• Calcularea tuturor impozitelor necesare
• Controlul nivelului de siguranță a sarcinii fiscale (în ce măsură mărimea impozitelor dvs. corespunde așteptărilor organelor fiscale)
• Întocmirea și prezentarea tuturor formularelor contabile, dărilor de seamă fiscale și statistice
• Întocmirea și prezentarea tuturor formularelor de dări de seamă ”salariale” în fondul social și inspectoratul fiscal
• Interacțiunea cu organele fiscale în cazul apariției întrebărilor față de dările de seamă ale companiei dvs.
• Controlul regulat al decontărilor reciproce cu organele fiscale pentru evitarea apariției unor datorii

Protecția dvs. ca angajator
• Calcularea și transferul salariului colaboratorilor dvs. – lunar
• Calcularea foilor de boală/concediilor – după caz
• Întocmirea și predarea tuturor formularelor ”salariale” în fondul social și inspectoratul fiscal
• Controlul decontărilor reciproce cu colaboratorii, responsabilii – după caz

Ducerea calitativă a serviciilor de evidență contabilă
• Introducerea în 1C și verificarea corectitudinii întocmirii tuturor documentelor primare (acte, facturi, ordine de plată) – la primirea documentelor 
• Ducerea evidenței în 1C pentru formarea ulterioară a dării de seamă
• Auditul intern (controlul nostru propriu al calității ținerii evidenței) – trimestrial, la finele prezentării dărilor de seamă
• Conectarea la sistemele de prezentare electronică a dărilor de seamă organelor fiscale cu acordul angajatorului

Ajutor în afacerea dvs.
• Consultările verbale ale experților noștri în impunerea fiscală, evidența contabilă și afaceri în întregime – în volum nelimitat
• Recomandări privind optimizarea plăților fiscale apropiate – înainte de fiecare prezentare a dărilor de seamă
• Elaborarea mijloacelor sigure de reducere a sarcinii fiscale pentru compania dvs. – după caz
Atenție
Comandați servicii contabile acum și veți primi toată birotica GRATUIT! (mape, file, hârtie ș.a.)
Până la sfârșitul promoției a rămas:
zi
ore
minute
secunde
3 motive temeinice
pentru a ne încredința anume nouă ducerea contabilității
Optimizarea gratuită a impozitelor
  Există o temă care îi doare pe toți – impozitele. Pe de o parte, nimeni nu vrea să aibă probleme cu statul, pe de altă parte, să nu plătească în trezorerie ”exagerat de mult”. Noi acordăm o atenție deosebită optimizării impozitelor și siguranței fiscale a clienților noștri, minimizând riscurile lor fiscale.
Experiența noastră de prestare a serviciilor fiscale diferitor companii arată că la fiecare al doilea client se poate de găsit mijloace legale de optimizare a impozitelor, pentru a reduce sarcina sa fiscală. Anume pentru acest lucru în echipa noastră lucrează consultanți fiscali cu experiență. Pentru informație, costul mediu al proiectului de optimizare a impozitelor este de 5000 lei. Însă pentru clienții care își duc evidența contabilă în compania noastră, astfel de proiecte noi le face gratuit.
Deveniți clientul nostru, iar noi vom face ordine în impozitele dvs.!

Automatizarea circulației documentelor
  Cu siguranță dvs. vă imaginați cum arată un cabinet al contabilului: șiruri interminabile de dulapuri cu mape cu documente și pentru a găsi un document necesar e nevoie de mult timp și efort.
Noi introducem toate documentele în 1C, cele mai necesare noi le imprimăm pe suport de hârtie, iar celelalte le păstrăm pe chei USB.

Control cu două nivele
  Programul 1C controlează în mod strict succesiunea și corectitudinea procesului de evidență, iar partea ”intelectuală” a lucrului contabilului este controlată de auditorii noștri interni: ei consultă contabilii în procesul de pregătire a dărilor de seamă și verifică minuțios calitatea lor la prezentarea organelor de control.
Iată un așa control bilateral: pe de o parte, a programului, pe de altă parte, intelectual, permite prestarea clienților noștri a unui set de servicii contabile la cel mai înalt nivel profesional.
Bazele deservirii noastre contabile
Prelucrarea documentelor
Ce faceți dvs.:
• Pe parcursul lunii adunați toate documentele care vă vin de la clienți/furnizori (cel mai bine de adunat documentele într-un singur lor – dulăpior, raft, tavă pentru documente pentru ca curierul să știe de unde să le ia).
Ce facem noi:
• La o anumită periodicitate (referitor la date ne vom înțelege în prealabil), curierul nostru ia documentele dvs. și le livrează în oficiul nostru, după ce:
• Noi verificăm corectitudinea întocmirii și corespunderea documentelor fiscale și primare de evidență (acte, facturi, conturi-facturi, documente de plată ș.a.) cerințelor legislației
• Vă prezentăm o informație în scris privind documentele care lipsesc și (sau) documentele care trebuie înlocuite în legătură cu întocmirea incorectă
• Introducem documentele primare în programul contabil 1C

Calculul și achitarea impozitelor
Ce facem noi:
• Vă informăm în prealabil (cu vreo două săptămâni înainte de prezentarea dărilor de seamă) mărimea prezentei sarcini fiscale, vă propunem opțiunile corectării și optimizării sale
• După confirmarea dvs., la finele corectărilor, întocmim calculul final și formăm darea de seamă
• Vă prezentăm rechizitele pentru achitarea impozitelor sau fie întocmim singuri dispozițiile de plată
• Vă prezentăm dările dvs. de seamă în organele fiscale

Ce faceți dvs.:
• În perioada prezentării dării de seamă confirmați din timp dimensiunea impozitelor care trebuie achitate; achitați de sine stătător impozitele (primind în prealabil de la noi instrucțiunile detailate privind formarea ordinului de plată în banca-client), fie ne încredințați nouă achitarea impozitelor dvs.
Decontarea reciprocă cu colaboratorii
Ce faceți dvs.:
• Ne informați la timp despre ieșirea la lucru/concedierea colaboratorilor, foile lor de boală sau concediu în luna curentă
• În ajunul calculării salariului confirmați tabelul pregătit de noi a timpului de lucru al colaboratorilor (în caz de necesitate, îl corectați)

Ce facem noi:
• În baza informațiilor primite de la dvs. întocmim tabelul timpului de lucru al colaboratorilor și vi-l transmitem spre aprobare
• După confirmarea dvs. a tabelului, transferăm salariul (achitarea salariilor o efectuați dvs. sau fie ne încredințați nouă)
• Calculăm impozitele ”salariale” (le achitați dvs. conform instrucțiunilor noastre detailate sau fie ne încredințați nouă achitarea)
• Întocmim darea de seamă salarială și o prezentăm în organele fiscale și fondul social
Comunicații
• La apariția unor întrebări privind evidența contabilă, impozitele, legislația muncii ș.a., adresați-vă asistentului personal care vă va face legătura cu specialistul necesar
• Dacă, la rândul său, apar careva întrebări față de noi: cu privire la documente, impozite, achitarea facturilor ș.a., noi vă vom contacta prin mijlocul indicat de dvs. Vă anunțăm, nu vă vom deranja des.
Deservirea noastră contabilă e mai ieftină
Cât dvs. într-adevăr vă costă un contabil titular sau care vine?
Calculați
Pentru a înțelege cheltuielile dvs. reale pe contabilitate, adunați următoarele cheltuieli:
• Salariul contabilului
• Impozitele ”salariale”
• Achitarea pentru timpul care NU este de lucru al contabilului (concediul/foile de boală)
• Instalarea și deservirea lunară a produselor software pentru ducerea contabilității și predarea dării de seamă
• Instalarea și deservirea lunară a sistemului juridic și informativ (fără el lucrul contabilității pur și simplu este de neconceput)
• Cheltuielile indirecte (arenda locului de lucru, deservirea calculatorului, birotica ș.a.)
• Diferite ”mărunțușuri” sub forma de abonări la revistele profesionale, seminarele contra plată privind modificările în impozitare și evidența contabilă ș.a.
Are rost de comparat cheltuielile pentru toată contabilitatea (dar nu doar achitarea contabilului) cu costul serviciilor noastre contabile)


Apreciați

Nu prețul, dar valoarea contabilului dvs., cât este el de pregătit/capabil/cointeresat:
• Să calculeze din timp riscurile companiei;
• Să ocupe o poziție activă în situațiile de criză pentru compania dvs. (de exemplu, în fața controlului fiscal a dvs. sau furnizorilor dvs.);
• Să schimbe/adapteze afacerea dvs. la noile realii economice.


Gândiți-vă
La dimensiunile prejudiciului pe care îl poate suporta compania dvs. din cauza acțiunilor neprofesionale ale contabilului.
Conform statisticii, fiecare al treilea client care vine la noi este obligat (din cauza calificării joase, rea-credinței și șantajului deschis al fostului contabil) să restabilească evidența contabilă.
Adesea evidența este într-atât de neglijată, încât restabilirea ei este imposibilă sau este exagerat de scumpă. Atunci compania este obligată să schimbe persoana juridică și să înceapă totul de la zero.

Esența problemei:
În practică, directorul general care
• Nu intră în detaliile evidenței
• Nu știe cum și unde să găsească documentele necesare (acelea pe care fiscul iubește să le verifice)
• Nu poate de sine stătător întocmi darea de seamă în baza contabilului său – nimerește într-o dependență totală de el.
Dacă contabilul se va îmbolnăvi/concedia/va dori să vă pedepsească pentru ceva și va lăsa lucrul la jumătate de drum, directorul general rămâne de unul singur cu problemele sale. De cele mai dese ori e nevoie foarte urgent și pentru sume colosale de atras alți contabili, auditori, companii de contabilitate, pentru a da la timp darea de seamă și a nu crea probleme cu fiscul.
Însă dacă contabilul duce contabilitatea acasă și a hotărât să facă din baza dvs. contabilă obiectul unui șantaj, directorul general este impus să meargă la condiții de compromis pentru a întoarce înapoi măcar ceva, deoarece întoarcerea unei astfel de baze printr-un alt mijloc nu este posibilă.
Plusurile colaborării cu noi:
Condițiile colaborării noastre sunt fixate prin Contract. Noi îndeplinim toate serviciile indicate în el în mod calitativ și fix la termen, pentru ce și purtăm nu doar răspundere profesională, dar și financiară.
Chiar dacă veți hotărî să renunțați la serviciile noastre (de exemplu, veți organiza o contabilitate titulară sau veți dori să vă deserviți la o altă companie de contabilitate), baza dvs. contabilă cu toate documentele vă va fi transmisă în cea mai bună formă, fapt care de asemenea este garantat prin Contract.
Esența problemei:
În contabilitatea titulară foarte rar se primește de asigurat o sarcină adecvată a specialiștilor. În practică, pentru îndeplinirea volumului real de lucru este necesar (în mod condițional) nu un singur specialist, dar unul și jumătate. Dacă compania, din cauza economiei, nu angajează contabilului un ajutor, atunci el este constrâns să ducă asupra sa mai mult decât poate să îndeplinească; din această cauză el nu poate și chiar nu o sa vrea să prelucrez întrebările financiare și fiscale grele.
Chiar dacă compania, din potrivă, va angaja specialiști suplimentari, atunci aceștia de cele mai dese ori nu sunt încărcați suficient (deși ei și creează impresia unei activități intensive). În fine compania ”plătește în plus” pentru acel volum de lucru, care v-ar fi costat mai puțin.
Adesea contabilitatea devine exagerată și ineficientă din cauza că așa ”s-a format istoric”. Pentru a optimiza cheltuielile pentru ea, în fine e nevoie de un audit profund al funcțiilor de evidență și a proceselor de afaceri din companie.
Plusurile colaborării cu noi:
Noi vă propunem să nu achitați colaboratorii, ci de fapt volumul de lucru efectuat. La finele fiecărei luni dvs. primiți un raport detailat cu privire la lucru efectuat de noi – numărul de documente prelucrate, setul de dări de seamă pregătite ș.a.
Pe lângă asta, toate cheltuielile dvs. indirecte pe contabilitate (impozitele ”salariale”, menținerea locurilor de lucru, deservirea produselor software ș.a.) dvs. le puneți pe seama noastră.
Pentru informație
În Chișinău, salariul unui contabil cu o calificare suficientă este de la 5000 lei/lună, salariul unui contabil cu o calificare înaltă – de la 10 000 lei/lună. Cheltuielile pentru contabilitatea titulară reprezintă suplimentar 10-20% de la salariul contabilului.
------------------------------------------
Transmițându-ne nouă evidența dvs. contabilă, respectiv toate cheltuielile legate de ducerea și întreținerea contabilității dvs. le puneți pe seama noastră.
Pentru informație
Costul mediu al proiectului pentru planificarea fiscală – de la 5000 lei.
------------------------------------------
Pentru clienții noștri, proiectele de optimizare a impozitelor se face gratis.
Pentru informație
Costul restabilirii evidenței pentru un an – de la 10 000 lei și mai mult (în dependență de volumul de documente)
------------------------------------------
Costul serviciilor de lichidare a persoanei juridice problematice – de la 3000 lei.
Deservindu-vă la noi, dvs. veți primi imediat evidență calitativă și răspundere materială pentru rezultat.
De ce suntem mai buni ca contabilul titular?
Dvs. deja nu mai sunteți ”prizonierul” contabilului.
Verificați-vă contabilitatea
Dacă considerați că în contabilitatea dvs. totul este în regulă, atunci acest lucru poate fi verificat cu ușurință. Este gata contabilul dvs. să vă ofere chiar acum...
baza dvs. de date pentru a fi transmisă la control?
De ce acest lucru este important:
Indisponibilitatea contabilului de a vă da baza dvs. este un semn al prezenței problemelor în ea: evidența dvs. fie parțial, fie total nu corespunde balanțelor și declarațiilor prezentate. Altfel vorbind, acesta este un risc că dvs. nu veți trece controlul fiscal și al auditorilor, dar și că vă veți confrunta cu dificultăți serioase la primirea-predarea lucrurilor altui contabil (dacă contabilul dvs. actual va hotărî să se concedieze, se va îmbolnăvi ș.a.). Printre altele, conform legii, organele de control pot de asemenea cere de la dvs. baza dvs. contabilă, de aceea trebuie periodic de efectuat controale contabilității dvs. la pregătirea de luptă.
Indiciu:
Din punct de vedere tehnic, predarea bazei ia 5 minute, după dificultate, este egală cu salvarea unui fișier în Excel.
Apropo:
Conform contractului de deservire contabilă, noi oferim baza contabilă la prima solicitare.
Dacă ați putut primi arhiva bazei dvs. contabile sau dacă aveți acces la dânsa, expertul nostru este gata gratis să o vadă pentru a determina riscurile financiare și fiscale.
De regulă, o astfel de analiză expres deschide ochii asupra multor lucru și oferă hrană pentru gândire.
Pe scurt despre noi
   Compania nostru - "Riserve OK" SRL prestează servicii contabile în Chișinău.
Deservirea contabilă a companiei se efectuează de contabili cu experiență. Lista serviciilor contabile: deservirea completă a firmelor și întreprinderilor, servicii contabile de o singură dată, consultări privind evidența contabilă, restabilirea evidenței contabile a firmei, consultarea contabilului, predarea balanței zero, balanța contabilă a întreprinderii, ținerea evidenței rapoartelor contabile. Costul serviciilor contabile dvs. îl veți găsi pe pagina noastră web sau ne puteți telefona și noi vă vom calcula costul serviciilor contabile. Vă propunem servicii contabile profesionale pentru organizații și întreprinderi individuale, firme din Chișinău și întreaga Moldovă. Noi putem lua în totalmente asupra noastră deservirea contabilă a întreprinderii sau fie să fie să ducem o porțiune separată a contabilității.
  La dispoziția dvs. aveți o echipă de contabili capabilă să soluționeze orice sarcină. Noi tindem să fim furnizorii de frunte în prestarea serviciilor contabile pe piața Moldovei. Misiunea noastră rezultă în crearea celor mai bune posibilități pentru dezvoltarea economică și prosperarea clienților. Perfecționându-ne în continuu și ne limitându-ne cu soluționarea formală a întrebărilor, noi folosim metodicele cele mai bune și de cea mai înaltă calitate a evidenței contabile și fiscale, lucrând în cadrul legislației și exclusiv în favoarea clienților. În activitatea sa, colaboratorii se conduc de trei principii-cheie: sinceritate, onestitate și eficiență. ajutând clienții să obțină mai mult succes și să atingă noi înălțimi în afaceri, noi întotdeauna apreciem părerea lor și avem încredere în ei. Anume încrederea contribuie la înțelegerea reciprocă și permite obținerea victoriilor, care stimulează față de mersul înainte.
Nu sunt convins
Nu sunt convins
Nu sunt convins